Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 03/09/2014          

Thu hồ sơ các chương trình nghiên cứu hợp tác, chương trình Nghiên cứu Sau Tiến sĩ năm 2015 của dự án AUN/SEED-Net

Vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm bên dưới.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 03/09/2014          

Thu hồ sơ các chương trình nghiên cứu hợp tác, chương trình Nghiên cứu Sau Tiến sĩ năm 2015 của dự án AUN/SEED-Net

Vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm bên dưới.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012