Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 22/01/2014          

NCS khoá 2013 đợt 1 trở về trước nộp "Phiếu đăng ký học tập - nghiên cứu"

Phòng ĐT SĐH thông báo đến NCS khoá 2013 - đợt 1 trở về trước phải nộp "Phiếu đăng ký học tập - nghiên cứu" học kỳ 2/2013-2014 tại phòng ĐT SĐH từ ngày 10/02 → 14/02/2014.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 22/01/2014          

NCS khoá 2013 đợt 1 trở về trước nộp "Phiếu đăng ký học tập - nghiên cứu"

Phòng ĐT SĐH thông báo đến NCS khoá 2013 - đợt 1 trở về trước phải nộp "Phiếu đăng ký học tập - nghiên cứu" học kỳ 2/2013-2014 tại phòng ĐT SĐH từ ngày 10/02 → 14/02/2014.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012