Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 30/12/2013          

Họp mặt đầu khóa & phổ biến qui chế NCS 2013 đợt 2


Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo buổi họp mặt đầu khóa và phổ biến quy chế cho nghiên cứu sinh khóa 2013 đợt 2 như sau:


+  Thời gian: 14h00 ngày 16/01/2014 (thứ Năm).
+  Địa điểm: Phòng 402B4

Xin trân trọng thông báo ./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 30/12/2013          

Họp mặt đầu khóa & phổ biến qui chế NCS 2013 đợt 2


Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo buổi họp mặt đầu khóa và phổ biến quy chế cho nghiên cứu sinh khóa 2013 đợt 2 như sau:


+  Thời gian: 14h00 ngày 16/01/2014 (thứ Năm).
+  Địa điểm: Phòng 402B4

Xin trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012