Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 12/12/2013          

Danh sách NCS bảo vệ LATS cấp Trường tháng 12/2013

Phòng ĐT SĐH thông báo danh sách NCS bảo vệ LATS cấp Trường tháng 12/2013 như sau:

1. Hoàng Xuân Tùng

    + Đề tài: Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu composite: Sợi carbon trên nền nhựa polyimid
    + Chuyên ngành: Công nghệ cao phân tử & tổ hợp
    + CB hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Hữu Niếu; PGS.TS Nguyễn Đắc Thành
    + Địa điểm: 8h00 ngày 27/12/2013 tại P. chuyên đề Khoa CNVL
    + Thông tin LATS: Thông tin LATS xin tham khảo tại trang Web http://pgs.hcmut.edu.vn/tien-si/tra-cuu-2/luan-an-tien-si

2. Lê Thị Hồng Ánh

    + Đề tài: Nghiên cứu chuyển hóa saccharose thành FOS và tinh sạch FOS bằng phương pháp lọc nano
    + Chuyên ngành: Chế biến thực phẩm & đồ uống
    + CB hướng dẫn: PGS.TS Đống Thị Anh Đào; TS. Nguyễn Hữu Phúc
    + Địa điểm: 8h00 ngày 31/12/2013 tại Hội trường A4
    + Thông tin LATS: Thông tin LATS xin tham khảo tại trang Web http://pgs.hcmut.edu.vn/tien-si/tra-cuu-2/luan-an-tien-si

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 12/12/2013          

Danh sách NCS bảo vệ LATS cấp Trường tháng 12/2013

Phòng ĐT SĐH thông báo danh sách NCS bảo vệ LATS cấp Trường tháng 12/2013 như sau:

1. Hoàng Xuân Tùng

    + Đề tài: Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng vật liệu composite: Sợi carbon trên nền nhựa polyimid
    + Chuyên ngành: Công nghệ cao phân tử & tổ hợp
    + CB hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Hữu Niếu; PGS.TS Nguyễn Đắc Thành
    + Địa điểm: 8h00 ngày 27/12/2013 tại P. chuyên đề Khoa CNVL
    + Thông tin LATS: Thông tin LATS xin tham khảo tại trang Web http://pgs.hcmut.edu.vn/tien-si/tra-cuu-2/luan-an-tien-si

2. Lê Thị Hồng Ánh

    + Đề tài: Nghiên cứu chuyển hóa saccharose thành FOS và tinh sạch FOS bằng phương pháp lọc nano
    + Chuyên ngành: Chế biến thực phẩm & đồ uống
    + CB hướng dẫn: PGS.TS Đống Thị Anh Đào; TS. Nguyễn Hữu Phúc
    + Địa điểm: 8h00 ngày 31/12/2013 tại Hội trường A4
    + Thông tin LATS: Thông tin LATS xin tham khảo tại trang Web http://pgs.hcmut.edu.vn/tien-si/tra-cuu-2/luan-an-tien-si

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012