Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 03/05/2013          

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS. Võ Tuyển

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Võ Tuyển
 
Tên đề tài: "Nghiên cứu, ứng dụng dòng phun rối xoáy trong hệ thống thiết bị tưới phun"
 
Thông tin luận án tiến sĩ xem tại đây  >>>
 
Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy
 
Mã số: 62 52 04 01
 
Thời gian làm việc của Hội đồng bắt đầu từ  8 giờ 00, ngày 10/05/2013 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Cơ Khí, Trường Đại Học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, TP.HCM.

Kính mời các đơn vị, quý Thầy/ Cô, học viên cao học và cá nhân có quan tâm đến tham dự.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 03/05/2013          

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS. Võ Tuyển

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Võ Tuyển
 
Tên đề tài: "Nghiên cứu, ứng dụng dòng phun rối xoáy trong hệ thống thiết bị tưới phun"
 
Thông tin luận án tiến sĩ xem tại đây  >>>
 
Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy
 
Mã số: 62 52 04 01
 
Thời gian làm việc của Hội đồng bắt đầu từ  8 giờ 00, ngày 10/05/2013 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa Cơ Khí, Trường Đại Học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, TP.HCM.

Kính mời các đơn vị, quý Thầy/ Cô, học viên cao học và cá nhân có quan tâm đến tham dự.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012