Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 07/01/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Thị Thủy

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Thị Thủy với đề tài "Phân giải đồng tham chiếu đối tượng trên cơ sở phân tích cảm xúc".

• Thời gian: 08h00, ngày 19/01/2022 (thư 4)

Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/imd-goha-uzj

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 07/01/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Thị Thủy

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Thị Thủy với đề tài "Phân giải đồng tham chiếu đối tượng trên cơ sở phân tích cảm xúc".

• Thời gian: 08h00, ngày 19/01/2022 (thư 4)

Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/imd-goha-uzj

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012