Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 17/12/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lưu Hoàng Tâm

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lưu Hoàng Tâm   với đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất phụ gia đến khả năng ức chế ăn mòn cốt thép bê tông trong môi trường biển nhiệt đới".

• Thời gian: 16h00, ngày 24/12/2021 (thứ 6)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/jep-ynif-jzs

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 17/12/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lưu Hoàng Tâm

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lưu Hoàng Tâm   với đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất phụ gia đến khả năng ức chế ăn mòn cốt thép bê tông trong môi trường biển nhiệt đới".

• Thời gian: 16h00, ngày 24/12/2021 (thứ 6)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/jep-ynif-jzs

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012