Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 17/12/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Xuân Khá

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Xuân Khá  với đề tài "Đặc điểm và cơ chế hình thành hệ thống nứt nẻ, hang hốc trong thân dầu móng mỏ Bạch Hổ".

• Thời gian: 08h30, ngày 24/12/2021 (thứ 6)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/avp-dnws-sbz

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 17/12/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Xuân Khá

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Xuân Khá  với đề tài "Đặc điểm và cơ chế hình thành hệ thống nứt nẻ, hang hốc trong thân dầu móng mỏ Bạch Hổ".

• Thời gian: 08h30, ngày 24/12/2021 (thứ 6)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/avp-dnws-sbz

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012