Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 14/12/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phạm Thị Lan Chi

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phạm Thị Lan Chi với đề tài "Chemical composition, functional properties, antimicrobial mechanism and extraction technology of essential oils from citrus peels and leaves".

• Thời gian: 13h30, ngày 04/01/2022 (thứ 3)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/vtb-wrbq-wtt
Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 14/12/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phạm Thị Lan Chi

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phạm Thị Lan Chi với đề tài "Chemical composition, functional properties, antimicrobial mechanism and extraction technology of essential oils from citrus peels and leaves".

• Thời gian: 13h30, ngày 04/01/2022 (thứ 3)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/vtb-wrbq-wtt
Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012