Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 04/10/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Minh Hải

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Minh Hải với đề tài "Thu nhận Ethanol từ sinh khối rong nước lợ Chaetomorpha sp.".

• Thời gian: 14h00, ngày 12/10/2021 (thứ 3)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/zeo-feew-pbg?authuser=1&hs=122

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và Cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 04/10/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Minh Hải

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Minh Hải với đề tài "Thu nhận Ethanol từ sinh khối rong nước lợ Chaetomorpha sp.".

• Thời gian: 14h00, ngày 12/10/2021 (thứ 3)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/zeo-feew-pbg?authuser=1&hs=122

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và Cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012