Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 13/09/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Mai Thị Ngọc Lan Thanh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Mai Thị Ngọc Lan Thanh với đề tài "Tách chiết hoạt chất thực vật, khả năng hợp lực kháng lại vi khuẩn Staphylococcus aureus kháng methicillin (MRSA)".

• Thời gian: 13h30, ngày 20/9/2021 (thứ hai)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/zuy-zzzq-ygt 

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và Cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 13/09/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Mai Thị Ngọc Lan Thanh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Mai Thị Ngọc Lan Thanh với đề tài "Tách chiết hoạt chất thực vật, khả năng hợp lực kháng lại vi khuẩn Staphylococcus aureus kháng methicillin (MRSA)".

• Thời gian: 13h30, ngày 20/9/2021 (thứ hai)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/zuy-zzzq-ygt 

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và Cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012