Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 18/08/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Huỳnh Thị Minh Châu

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Huỳnh Thị Minh Châu với đề tài "Hiệu quả làm việc cá nhân trong đội ảo - Tiếp cận bằng quan điểm hệ thống".

• Thời gian: 09h00, ngày 27/8/2021 (thứ sáu)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/pio-nhdv-ruj

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và Cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 18/08/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Huỳnh Thị Minh Châu

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Huỳnh Thị Minh Châu với đề tài "Hiệu quả làm việc cá nhân trong đội ảo - Tiếp cận bằng quan điểm hệ thống".

• Thời gian: 09h00, ngày 27/8/2021 (thứ sáu)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/pio-nhdv-ruj

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và Cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012