Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 21/06/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Quốc Thái

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Quốc Thái với đề tài "Nghiên cứu khả năng ức chế bệnh Alzheimer của các hợp chất tiềm năng bằng mô phỏng máy tính".

• Thời gian: 09h00, ngày 09/7/2021 (thứ 6)

Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/nos-kbwx-sfw 

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và Cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 21/06/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Quốc Thái

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Quốc Thái với đề tài "Nghiên cứu khả năng ức chế bệnh Alzheimer của các hợp chất tiềm năng bằng mô phỏng máy tính".

• Thời gian: 09h00, ngày 09/7/2021 (thứ 6)

Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/nos-kbwx-sfw 

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và Cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012