Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 14/02/2017          

Đăng ký môn học cho Nghiên Cứu Sinh HK2/2016-2017

Phòng ĐT SĐH xin thông báo về việc đăng ký môn học HK2/2016-2017 đối với Nghiên Cứu Sinh tất cả các khóa như sau:

Nghiên cứu sinh điền đầy đủ thông tin tại phiếu đăng ký học tập - nghiên cứu (download tại đây) và nộp trực tiếp tại phòng ĐT SĐH đến hết ngày 20/02/2017.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 14/02/2017          

Đăng ký môn học cho Nghiên Cứu Sinh HK2/2016-2017

Phòng ĐT SĐH xin thông báo về việc đăng ký môn học HK2/2016-2017 đối với Nghiên Cứu Sinh tất cả các khóa như sau:

Nghiên cứu sinh điền đầy đủ thông tin tại phiếu đăng ký học tập - nghiên cứu (download tại đây) và nộp trực tiếp tại phòng ĐT SĐH đến hết ngày 20/02/2017.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012