Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 17/01/2016          

Họp hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Văn Tuân

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Văn Tuân với đề tài "Ảnh hưởng của nước vỉa lên hiệu quả khai thác thân dầu móng mỏ Sư Tử Đen".

• Thời gian: 13h30, ngày 21/01/2016 (Thứ năm);

• Địa điểm: Hội trường A4 - Trường ĐHBK TP.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM.

Kính mời Quí Thầy Cô, các NCS, Học viên và những ai quan tâm đến tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 17/01/2016          

Họp hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Văn Tuân

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Văn Tuân với đề tài "Ảnh hưởng của nước vỉa lên hiệu quả khai thác thân dầu móng mỏ Sư Tử Đen".

• Thời gian: 13h30, ngày 21/01/2016 (Thứ năm);

• Địa điểm: Hội trường A4 - Trường ĐHBK TP.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM.

Kính mời Quí Thầy Cô, các NCS, Học viên và những ai quan tâm đến tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012