Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 17/01/2016          

Họp hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trần Như Huy

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trần Như Huy với đề tài "Tướng trầm tích hệ tầng trà tân dưới - Trà Cú và dự báo phân bố vỉa dầu khí tuổi Oligocene sớm phần phía Đông bể Cửu Long".

• Thời gian: 8h30, ngày 21/01/2016 (Thứ năm)

• Địa điểm: Hội trường A4 - Trường ĐHBK TP.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM

Kính mời Quí Thầy Cô, các NCS, Học viên và những ai quan tâm đến tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 17/01/2016          

Họp hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trần Như Huy

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Trần Như Huy với đề tài "Tướng trầm tích hệ tầng trà tân dưới - Trà Cú và dự báo phân bố vỉa dầu khí tuổi Oligocene sớm phần phía Đông bể Cửu Long".

• Thời gian: 8h30, ngày 21/01/2016 (Thứ năm)

• Địa điểm: Hội trường A4 - Trường ĐHBK TP.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM

Kính mời Quí Thầy Cô, các NCS, Học viên và những ai quan tâm đến tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012