Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 06/01/2015          

Cập nhật hoàn tất học phí HK1/2014-2015

Phòng Đào tạo SĐH xin thông báo đến các học viên về việc đã cập nhật hoàn tất học phí HK1/2014-2015. Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang cá nhân của mình và vào mục "Kết quả đóng học phí" để xem kết quả học phí của mình. Học viên nào có sai sót về học phí thì vui lòng gừi email về: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc điện thoại: 38647256 ext: 5262 để nhờ kiểm tra và xử lý.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 06/01/2015          

Cập nhật hoàn tất học phí HK1/2014-2015

Phòng Đào tạo SĐH xin thông báo đến các học viên về việc đã cập nhật hoàn tất học phí HK1/2014-2015. Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang cá nhân của mình và vào mục "Kết quả đóng học phí" để xem kết quả học phí của mình. Học viên nào có sai sót về học phí thì vui lòng gừi email về: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc điện thoại: 38647256 ext: 5262 để nhờ kiểm tra và xử lý.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012