Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 28/09/2014

Chương trình hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo Sau đại học năm 2014

Trường Đại học Bách khoa tiếp tục triển khai “Chương trình hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo sau đại học” cho năm học 2014 - 2015. Nay Phòng Đào tạo SĐH xin thông báo đến các nghiên cứu sinhhọc viên cao học theo phương thức nghiên cứu thông tin về chương trình như sau:

1. Đối tượng tham gia:

- Nghiên cứu sinh Khóa 2013
- Học viên cao học theo phương thức nghiên cứu Khóa 2013

2. Hình thức đăng ký

- Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình do cán bộ hướng dẫn đăng ký với vai trò là đồng chủ nhiệm đề tài 1. Nghiên cứu sinh, HV cao học theo phương thức nghiên cứu khóa 2013 tham gia với vai trò là đồng chủ nhiệm 2.

- Cán bộ hướng dẫn có thể là giảng viên thuộc diện biên chế cũng như giảng viên thuộc diện ký hợp đồng của Trường ĐHBK.

- Đề tài sẽ do chủ nhiệm đề tài đăng ký thông qua Cổng Thông tin Đào tạo Sau đại học từ ngày 15/10/2014 đến hết ngày 23/10/2014.

3. Thời hạn đăng ký đề tài: Từ ngày 15/10/2014 đến 23/10/2014.

Trân trọng thông báo ./.