Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 09/09/2014          

Thay đổi qui trình Đăng ký môn học các lớp dự thính chung đại học

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc thay đổi quy trình đăng ký môn học các lớp dự thính chung đại học do Phòng Đào tạo mở lớp áp dụng từ HK1/2014-2015 như sau:

- HV không cần mua phiếu để đăng ký suất dự thính như trước đây, thay vào đó là thực hiện đăng ký nguyện vọng và sau đó đăng ký môn học như bình thường; (Bỏ đi bước 1, mục IV của thông báo tại http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitietsv&path=&tid=130);

- Các bước còn lại trong thông báo trên vẫn giữ nguyên.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 09/09/2014          

Thay đổi qui trình Đăng ký môn học các lớp dự thính chung đại học

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc thay đổi quy trình đăng ký môn học các lớp dự thính chung đại học do Phòng Đào tạo mở lớp áp dụng từ HK1/2014-2015 như sau:

- HV không cần mua phiếu để đăng ký suất dự thính như trước đây, thay vào đó là thực hiện đăng ký nguyện vọng và sau đó đăng ký môn học như bình thường; (Bỏ đi bước 1, mục IV của thông báo tại http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/chitietsv&path=&tid=130);

- Các bước còn lại trong thông báo trên vẫn giữ nguyên.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012