Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 06/09/2014          

Cập nhật hoàn tất học phí Học kỳ Hè năm học 2014 (đợt bổ sung)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đã cập nhật hoàn tất học phí của Học kỳ Hè năm học 2014 (đợt bổ sung). Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình và vào mục "Kết quả học phí" để xem kết quả đóng học phí của mình. Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: 38647256 ext: 5262, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý: - Các học viên đóng học phí học kỳ hè (đợt bổ sung) sau ngày 17/08/2014 khi xem kết quả học phí vui lòng chọn lại học kỳ hiện hành là HK1/2014-2015

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 06/09/2014          

Cập nhật hoàn tất học phí Học kỳ Hè năm học 2014 (đợt bổ sung)

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đã cập nhật hoàn tất học phí của Học kỳ Hè năm học 2014 (đợt bổ sung). Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình và vào mục "Kết quả học phí" để xem kết quả đóng học phí của mình. Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: 38647256 ext: 5262, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý: - Các học viên đóng học phí học kỳ hè (đợt bổ sung) sau ngày 17/08/2014 khi xem kết quả học phí vui lòng chọn lại học kỳ hiện hành là HK1/2014-2015

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012