Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 11/04/2014          

Điều chỉnh mức thu học phí môn học thuộc khối kiến thức bổ sung HK2/2013-2014

Theo thông báo số 57/TB-ĐHBK-ĐTSĐH của Hiệu Trưởng trường đại học Bách Khoa, phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc điều chỉnh mức thu học phí môn học thuộc khối kiến thức bổ sung đối với các lớp có sỉ số ít hơn 10 học viên như sau:
  •  Mức học phí cũ: 30.000đ/tiết → Mức học phí mới: 40.000đ/tiết
  •  Mức thu này được áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2013-2014. 
Lưu ý:
       - Các học viên chưa đóng học phí hay có phát sinh thêm học phí các môn học thuộc khối kiến thức bổ sung thì học viên kiểm tra học phí phải đóng HK 2/2013-2014 tại trang cá nhân mục "Kết quả đóng học phí".

      - Để biết cách thức đóng học phí, học viên xem theo thông báo thu học phí sau để biết cách thức đóng học phí  >>>>

      - Xem thông báo điều chỉnh học phí ở file đính kèm bên dưới

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 11/04/2014          

Điều chỉnh mức thu học phí môn học thuộc khối kiến thức bổ sung HK2/2013-2014

Theo thông báo số 57/TB-ĐHBK-ĐTSĐH của Hiệu Trưởng trường đại học Bách Khoa, phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc điều chỉnh mức thu học phí môn học thuộc khối kiến thức bổ sung đối với các lớp có sỉ số ít hơn 10 học viên như sau:
  •  Mức học phí cũ: 30.000đ/tiết → Mức học phí mới: 40.000đ/tiết
  •  Mức thu này được áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2013-2014. 
Lưu ý:
       - Các học viên chưa đóng học phí hay có phát sinh thêm học phí các môn học thuộc khối kiến thức bổ sung thì học viên kiểm tra học phí phải đóng HK 2/2013-2014 tại trang cá nhân mục "Kết quả đóng học phí".

      - Để biết cách thức đóng học phí, học viên xem theo thông báo thu học phí sau để biết cách thức đóng học phí  >>>>

      - Xem thông báo điều chỉnh học phí ở file đính kèm bên dưới

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012