Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 31/03/2014          

Thông tin việc làm tại Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore, NUS)

Thông tin việc làm tại Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore, NUS) cho sinh viên mới tốt nghiệp đại học, thạc sỹ hoặc tiến sỹ

Các vị trí cần tuyển:

- Nghiên cứu viên (Research Fellow) hoặc Nghiên cứu sau tiến sỹ (Postdoctoral Fellow) cho ứng viên đã có bằng tiến sỹ;

- Kỹ sư nghiên cứu (Research Engineer) cho ứng viên có bằng đại học hoặc thạc sỹ.

Yêu cầu ứng viên có chuyên môn về Kỹ thuật Cơ khí nói chung (Mechanical Design and Control) hoặc Cơ ứng dụng (Applied Mechanics).

Các đề tài nghiên cứu tại NUS của các ứng viên có liên quan đến lĩnh vực Soft ActuatorsSoft Robots.

Hợp đồng làm việc ban đầu là 1 năm có thể được gia hạn hợp đồng cho các năm tiếp theo.

Lương hàng năm tương ứng cho 2 dạng công việc trên là 40.000 đô-la Singapore30.000 đô-la Singapore.

Ứng viên có quan tâm liên hệ TS. Nguyễn Quốc Việt ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 31/03/2014          

Thông tin việc làm tại Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore, NUS)

Thông tin việc làm tại Đại học Quốc gia Singapore (National University of Singapore, NUS) cho sinh viên mới tốt nghiệp đại học, thạc sỹ hoặc tiến sỹ

Các vị trí cần tuyển:

- Nghiên cứu viên (Research Fellow) hoặc Nghiên cứu sau tiến sỹ (Postdoctoral Fellow) cho ứng viên đã có bằng tiến sỹ;

- Kỹ sư nghiên cứu (Research Engineer) cho ứng viên có bằng đại học hoặc thạc sỹ.

Yêu cầu ứng viên có chuyên môn về Kỹ thuật Cơ khí nói chung (Mechanical Design and Control) hoặc Cơ ứng dụng (Applied Mechanics).

Các đề tài nghiên cứu tại NUS của các ứng viên có liên quan đến lĩnh vực Soft ActuatorsSoft Robots.

Hợp đồng làm việc ban đầu là 1 năm có thể được gia hạn hợp đồng cho các năm tiếp theo.

Lương hàng năm tương ứng cho 2 dạng công việc trên là 40.000 đô-la Singapore30.000 đô-la Singapore.

Ứng viên có quan tâm liên hệ TS. Nguyễn Quốc Việt ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012