Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 26/03/2014          

Cập nhật thông tin cá nhân

  Theo quy định hiện hành, phòng ĐT SĐH đề nghị tất cả các học viên cao học và nghiên cứu sinh của trường phải cập nhật thông tin cá nhân tại trang cá nhân mục "Cá nhân > Thông tin cá nhân".
 
  Thông tin này phục vụ công tác quản lý sau đại học và hỗ trợ học viên in lý lịch khoa học sau này. Thời hạn cập nhật nhật từ ngày ra thông báo đến ngày 12/04/2014.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 26/03/2014          

Cập nhật thông tin cá nhân

  Theo quy định hiện hành, phòng ĐT SĐH đề nghị tất cả các học viên cao học và nghiên cứu sinh của trường phải cập nhật thông tin cá nhân tại trang cá nhân mục "Cá nhân > Thông tin cá nhân".
 
  Thông tin này phục vụ công tác quản lý sau đại học và hỗ trợ học viên in lý lịch khoa học sau này. Thời hạn cập nhật nhật từ ngày ra thông báo đến ngày 12/04/2014.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012