Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 24/03/2014          

Kết quả thu học phí HK2/2013-2014 ngày 21/03/2014 qua NH Đông Á

Phòng ĐT SĐH thông báo kết quả thu học phí HK2/2013-2014 qua NH Đông Á ngày 21/03/2014 như sau:

- Danh sách thu thành công: xem chi tiết ở file đính kèm
- Danh sách thu không thành công: xem chi tiết ở file đính kèm

Đề nghị các học viên chưa đóng học phí đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình, rồi vào mục kết quả đóng học phí để biết số tiền cần phải đóng và xem hướng dẫn thông báo đóng học phí đợt vét cuối cùng tại đây >>>> 

Lưu ý : 
           - Các học viên nào không hoàn thành việc đóng học phí thì sẽ bị xử lý học vụ theo quy định và hủy kết quả đăng ký môn học HK2/2013-2014.
           - Mọi thắc mắc về học phí, học viên vui lòng liên hệ lại phòng Đào tạo SĐH gặp thầy Vũ để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: 38647256 - ext: 5262 hay email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 24/03/2014          

Kết quả thu học phí HK2/2013-2014 ngày 21/03/2014 qua NH Đông Á

Phòng ĐT SĐH thông báo kết quả thu học phí HK2/2013-2014 qua NH Đông Á ngày 21/03/2014 như sau:

- Danh sách thu thành công: xem chi tiết ở file đính kèm
- Danh sách thu không thành công: xem chi tiết ở file đính kèm

Đề nghị các học viên chưa đóng học phí đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình, rồi vào mục kết quả đóng học phí để biết số tiền cần phải đóng và xem hướng dẫn thông báo đóng học phí đợt vét cuối cùng tại đây >>>> 

Lưu ý : 
           - Các học viên nào không hoàn thành việc đóng học phí thì sẽ bị xử lý học vụ theo quy định và hủy kết quả đăng ký môn học HK2/2013-2014.
           - Mọi thắc mắc về học phí, học viên vui lòng liên hệ lại phòng Đào tạo SĐH gặp thầy Vũ để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: 38647256 - ext: 5262 hay email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012