Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 20/02/2014          

Lịch đóng học phí HK2/2013-2014 (khẩn)

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo đến học viên Cao học, NCS của Trường về việc đóng học phí HK2/2013-2014 như sau:

1. Đối tượng thực hiện: Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh tất cả các khóa, ngoại trừ khóa 2013 đợt 2.
 
2. Cách thức đóng học phí:
- Học phí được tự động thu thông qua tài khoản ngân hàng Đông Á.
- Học viên nộp tiền học phí, đúng với mức học phí thể hiện ở mục "Kết quả đóng học phí" của học kỳ này tại trang cá nhân, vào tài khoản cá nhân ATM ngân hàng Đông Á (đã được Nhà Trường cấp tích hợp cùng thẻ học viên).

Lưu ý: Học viên khẩn trương login vào www.pgs.hcmut.edu.vn, kiểm tra số tài khoản cá nhân ATM Ngân Hàng Đông Á tại mục Bảo mật\Thông tin cá nhân để xem hoặc cập nhật  Số tài khoản Ngân hàng Đông Á, Số CMND (nếu chưa có thông tin).  

3. Thời hạn nộp tiền vào tài khoản cá nhân của NH Đông Á (do trường cấp) : trước ngày 27/02/2014.

4.Thời gian quét học phí: bắt đầu từ 8g, Thứ Năm, ngày 27/02/2014 đến 17g ngày 28/02/2014

5. Lịch cấp Biên lai thu học phí (BLTHP):
- Địa điểm nhận BLTHP: Phòng Kế Hoạch Tài Chánh phòng số 109 nhà A4
- Thời gian nhận biên lai: từ thứ Hai, ngày 10/03/2014 đến thứ Sáu, ngày 21/03/2014

Lưu ý:
- Để kịp thời gian báo cáo cơ quan thuế, Phòng KHTC sẽ không giải quyết cấp BLTHP nếu học viên đến nhận sau thời hạn trên (mục 5)
- Đối với các Học viên Cao học, NCS chưa có TK ngân hàng, học viên bồi dưỡng sẽ đóng học phí tại phòng Kế Hoạch Tài Chánh (dự kiến ngày 13/03/2014)
, theo dõi thông báo tại website để biết ngày đóng HP cụ thể.
- Lịch thu học phí môn học thuộc khối kiến thức bổ sung dự kiến ngày 03/03/2014, học viên theo dõi thông báo tại website để biết ngày đóng HP cụ thể.

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 20/02/2014          

Lịch đóng học phí HK2/2013-2014 (khẩn)

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo đến học viên Cao học, NCS của Trường về việc đóng học phí HK2/2013-2014 như sau:

1. Đối tượng thực hiện: Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh tất cả các khóa, ngoại trừ khóa 2013 đợt 2.
 
2. Cách thức đóng học phí:
- Học phí được tự động thu thông qua tài khoản ngân hàng Đông Á.
- Học viên nộp tiền học phí, đúng với mức học phí thể hiện ở mục "Kết quả đóng học phí" của học kỳ này tại trang cá nhân, vào tài khoản cá nhân ATM ngân hàng Đông Á (đã được Nhà Trường cấp tích hợp cùng thẻ học viên).

Lưu ý: Học viên khẩn trương login vào www.pgs.hcmut.edu.vn, kiểm tra số tài khoản cá nhân ATM Ngân Hàng Đông Á tại mục Bảo mật\Thông tin cá nhân để xem hoặc cập nhật  Số tài khoản Ngân hàng Đông Á, Số CMND (nếu chưa có thông tin).  

3. Thời hạn nộp tiền vào tài khoản cá nhân của NH Đông Á (do trường cấp) : trước ngày 27/02/2014.

4.Thời gian quét học phí: bắt đầu từ 8g, Thứ Năm, ngày 27/02/2014 đến 17g ngày 28/02/2014

5. Lịch cấp Biên lai thu học phí (BLTHP):
- Địa điểm nhận BLTHP: Phòng Kế Hoạch Tài Chánh phòng số 109 nhà A4
- Thời gian nhận biên lai: từ thứ Hai, ngày 10/03/2014 đến thứ Sáu, ngày 21/03/2014

Lưu ý:
- Để kịp thời gian báo cáo cơ quan thuế, Phòng KHTC sẽ không giải quyết cấp BLTHP nếu học viên đến nhận sau thời hạn trên (mục 5)
- Đối với các Học viên Cao học, NCS chưa có TK ngân hàng, học viên bồi dưỡng sẽ đóng học phí tại phòng Kế Hoạch Tài Chánh (dự kiến ngày 13/03/2014)
, theo dõi thông báo tại website để biết ngày đóng HP cụ thể.
- Lịch thu học phí môn học thuộc khối kiến thức bổ sung dự kiến ngày 03/03/2014, học viên theo dõi thông báo tại website để biết ngày đóng HP cụ thể.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012