Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 07/01/2014          

Cập nhật thông tin học viên CH, NCS

Phòng ĐT SĐH đề nghị học viên Cao học, NCS đăng nhập vào tài khoản tại đây >>> để kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân trong khoảng thời gian từ 13/01/2013 → 26/01/2014.

Thông tin này dùng để học viên in lý lịch khoa học, các biểu mẫu cần thiết, ...

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 07/01/2014          

Cập nhật thông tin học viên CH, NCS

Phòng ĐT SĐH đề nghị học viên Cao học, NCS đăng nhập vào tài khoản tại đây >>> để kiểm tra và cập nhật thông tin cá nhân trong khoảng thời gian từ 13/01/2013 → 26/01/2014.

Thông tin này dùng để học viên in lý lịch khoa học, các biểu mẫu cần thiết, ...

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012