Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 10/12/2013          

Lịch thu học phí vét 16-20/12/2013 HK1/2013-2014 tại phòng KHTC

Phòng Đào tạo SĐH học thông báo lịch thu học phí HK1/2013-2014 trực tiếp tại phòng KHTC dành cho các đối tượng sau:

- Học viên bồi dưỡng
-
Học viên cao họcNCS quét học phí KHÔNG thành công thông qua ngân hàng Đông Á

Lịch thu như sau:

Đóng tiền trực tiếp tại phòng kế hoạch tài chánh tòa nhà A4
Thời gian từ ngày 16-20/12/2013 sáng từ 7 giờ 30 - 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 - 16 giờ

Lưu ý: Đối với các học viên trúng tuyển từ khóa 2012 trở về trước nếu không hoàn thành đóng học phí HK1 / 2013-2014 sẽ bị hủy kết quả học tập của HK1 / 2013-2014

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 10/12/2013          

Lịch thu học phí vét 16-20/12/2013 HK1/2013-2014 tại phòng KHTC

Phòng Đào tạo SĐH học thông báo lịch thu học phí HK1/2013-2014 trực tiếp tại phòng KHTC dành cho các đối tượng sau:

- Học viên bồi dưỡng
-
Học viên cao họcNCS quét học phí KHÔNG thành công thông qua ngân hàng Đông Á

Lịch thu như sau:

Đóng tiền trực tiếp tại phòng kế hoạch tài chánh tòa nhà A4
Thời gian từ ngày 16-20/12/2013 sáng từ 7 giờ 30 - 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 - 16 giờ

Lưu ý: Đối với các học viên trúng tuyển từ khóa 2012 trở về trước nếu không hoàn thành đóng học phí HK1 / 2013-2014 sẽ bị hủy kết quả học tập của HK1 / 2013-2014

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012