Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 20/11/2013          

Hình tốt nghiệp năm 2013 đợt 2 (08/11/2013)

Phòng đào tạo sau đại học xin trân trọng thông báo đã có hình chụp tại buỗi lễ tốt nghiệp tổ chức vào ngày 08/11/2013. Các tân Thạc Sĩ, tân Tiến Sĩ  vui lòng đăng nhập vào cổng thông tin cá nhân tại trang chủ đào tạo sau đại học để tải hình về như hình bên dưới.

lay-hinh-tot-nghiep
Lưu ý: Hình tốt nghiệp chỉ được lưu trữ trên hệ thống trong vòng 3 tháng, sau 3 tháng sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 20/11/2013          

Hình tốt nghiệp năm 2013 đợt 2 (08/11/2013)

Phòng đào tạo sau đại học xin trân trọng thông báo đã có hình chụp tại buỗi lễ tốt nghiệp tổ chức vào ngày 08/11/2013. Các tân Thạc Sĩ, tân Tiến Sĩ  vui lòng đăng nhập vào cổng thông tin cá nhân tại trang chủ đào tạo sau đại học để tải hình về như hình bên dưới.

lay-hinh-tot-nghiep
Lưu ý: Hình tốt nghiệp chỉ được lưu trữ trên hệ thống trong vòng 3 tháng, sau 3 tháng sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012