Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 31/10/2012          

Kết quả điểm môn "Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao" HK2/2011-2012 (có bổ sung điểm thành phần seminar)

Đề nghị học viên cao học & nghiên cứu sinh xem điểm môn "Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao" trong trang cá nhân của mình và nếu có khiếu nại về điểm vui lòng phản hồi cho Phòng Đào tạo SĐH theo địa chỉ mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  trước ngày 02/11/2012 để được giải quyết.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 31/10/2012          

Kết quả điểm môn "Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao" HK2/2011-2012 (có bổ sung điểm thành phần seminar)

Đề nghị học viên cao học & nghiên cứu sinh xem điểm môn "Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao" trong trang cá nhân của mình và nếu có khiếu nại về điểm vui lòng phản hồi cho Phòng Đào tạo SĐH theo địa chỉ mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  trước ngày 02/11/2012 để được giải quyết.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012