Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 08/11/2013          

Kết quả thu học phí HK1/2013-2014 đợt bổ sung & Lịch thu HP trực tiếp tại KHTC

Phòng ĐT SĐH thông báo kết quả thu học phí HK1/2013-2014 qua NH Đông Á đợt 2 ngày 4 + 5/11/2013 như sau:

- Danh sách thu thành công: xem chi tiết ở file đính kèm
- Danh sách thu không thành công: xem chi tiết ở file đính kèm

Đề nghị các học viên chưa đóng học phí sẽ thực hiện đóng tiền mặt tại Phòng Kế Hoạch Tài Chính nhà A4 vào ngày 11 & 12 tháng 11/2013

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 08/11/2013          

Kết quả thu học phí HK1/2013-2014 đợt bổ sung & Lịch thu HP trực tiếp tại KHTC

Phòng ĐT SĐH thông báo kết quả thu học phí HK1/2013-2014 qua NH Đông Á đợt 2 ngày 4 + 5/11/2013 như sau:

- Danh sách thu thành công: xem chi tiết ở file đính kèm
- Danh sách thu không thành công: xem chi tiết ở file đính kèm

Đề nghị các học viên chưa đóng học phí sẽ thực hiện đóng tiền mặt tại Phòng Kế Hoạch Tài Chính nhà A4 vào ngày 11 & 12 tháng 11/2013

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012