Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 30/10/2013          

LỊCH ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỢT VÉT 04-05/11/2013 - HK1/2013-2014

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo đến học viên Cao học, NCS của Trường về việc đóng học phí HK1/2013-2014 đợt bổ sung như sau:

1. Đối tượng thực hiện: Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh tất cả các khóa, ngoại trừ khóa 2013.
 
2. Cách thức đóng học phí:
- Học phí được tự động thu thông qua tài khoản ngân hàng Đông Á.
- Học viên nộp tiền học phí, đúng với mức học phí thể hiện ở mục "Kết quả đóng học phí" của học kỳ này tại trang cá nhân, vào tài khoản cá nhân ATM ngân hàng Đông Á (đã được Nhà Trường cấp tích hợp cùng thẻ học viên).

3. Thời hạn nộp tiền vào tài khoản: trước ngày 03/11/2013.

4. Thời gian quét: bắt đầu từ 8g Thứ Hai, ngày 04/11/2013 đến 17g ngày 05/11/2013

5. Lịch cấp Biên lai thu học phí (BLTHP):
- Địa điểm nhận BLTHP: Phòng Kế Hoạch Tài Chánh phòng số 109 nhà A4
- Thời gian nhận biên lai: từ thứ Hai, ngày 11/11/2013 đến thứ Sáu, ngày 22/11/2013

Lưu ý:
- Để kịp thời gian báo cáo cơ quan thuế, Phòng KHTC sẽ không giải quyết cấp BLTHP nếu học viên đến nhận sau thời hạn trên (mục 5)
- Đối với các Học viên Cao học, NCS chưa có TK ngân hàng, học viên bồi dưỡng sau đợt quét ngày 05/11/2013 sẽ có ngày đóng HP trực tiếp đợt bổ sung tại phòng Kế Hoạch Tài Chánh
, theo dõi thông báo tại website để biết ngày đóng HP cụ thể.

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 30/10/2013          

LỊCH ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỢT VÉT 04-05/11/2013 - HK1/2013-2014

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo đến học viên Cao học, NCS của Trường về việc đóng học phí HK1/2013-2014 đợt bổ sung như sau:

1. Đối tượng thực hiện: Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh tất cả các khóa, ngoại trừ khóa 2013.
 
2. Cách thức đóng học phí:
- Học phí được tự động thu thông qua tài khoản ngân hàng Đông Á.
- Học viên nộp tiền học phí, đúng với mức học phí thể hiện ở mục "Kết quả đóng học phí" của học kỳ này tại trang cá nhân, vào tài khoản cá nhân ATM ngân hàng Đông Á (đã được Nhà Trường cấp tích hợp cùng thẻ học viên).

3. Thời hạn nộp tiền vào tài khoản: trước ngày 03/11/2013.

4. Thời gian quét: bắt đầu từ 8g Thứ Hai, ngày 04/11/2013 đến 17g ngày 05/11/2013

5. Lịch cấp Biên lai thu học phí (BLTHP):
- Địa điểm nhận BLTHP: Phòng Kế Hoạch Tài Chánh phòng số 109 nhà A4
- Thời gian nhận biên lai: từ thứ Hai, ngày 11/11/2013 đến thứ Sáu, ngày 22/11/2013

Lưu ý:
- Để kịp thời gian báo cáo cơ quan thuế, Phòng KHTC sẽ không giải quyết cấp BLTHP nếu học viên đến nhận sau thời hạn trên (mục 5)
- Đối với các Học viên Cao học, NCS chưa có TK ngân hàng, học viên bồi dưỡng sau đợt quét ngày 05/11/2013 sẽ có ngày đóng HP trực tiếp đợt bổ sung tại phòng Kế Hoạch Tài Chánh
, theo dõi thông báo tại website để biết ngày đóng HP cụ thể.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012