Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 08/10/2013          

Kế hoạch thu học phí môn học thuộc khối KTBS HK1/13-14

Phòng ĐT SĐH thông báo kế hoạch thu học phí môn học thuộc khối kiến thức bổ sung HK1/2013-2014 như sau:

• Đóng tiền trực tiếp vào TK của trường ĐHBK tại ngân hàng Agribank (cổng trước trường ĐHBK)

• Lịch đóng: dự kiến vào đầu tháng 12/2013

Các học viên theo dõi thông báo để biết lịch chi tiết.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 08/10/2013          

Kế hoạch thu học phí môn học thuộc khối KTBS HK1/13-14

Phòng ĐT SĐH thông báo kế hoạch thu học phí môn học thuộc khối kiến thức bổ sung HK1/2013-2014 như sau:

• Đóng tiền trực tiếp vào TK của trường ĐHBK tại ngân hàng Agribank (cổng trước trường ĐHBK)

• Lịch đóng: dự kiến vào đầu tháng 12/2013

Các học viên theo dõi thông báo để biết lịch chi tiết.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012