Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 04/10/2013          

LỊCH ĐÓNG HỌC PHÍ HK1/13-14

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v đóng học phí HK 1/2013-2014 như sau:

• Học viên kiểm tra học phí, xem hướng dẫn thực hiện đóng học phí ở file đính kèm

• Riêng học viên BDSĐH, học viên Cao học và NCS không có thẻ Đông Á tích hợp, đóng học phí trực tiếp tại P. Kế Hoạch Tài
  Chính vào ngày 24&25/10

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 04/10/2013          

LỊCH ĐÓNG HỌC PHÍ HK1/13-14

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v đóng học phí HK 1/2013-2014 như sau:

• Học viên kiểm tra học phí, xem hướng dẫn thực hiện đóng học phí ở file đính kèm

• Riêng học viên BDSĐH, học viên Cao học và NCS không có thẻ Đông Á tích hợp, đóng học phí trực tiếp tại P. Kế Hoạch Tài
  Chính vào ngày 24&25/10

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012