Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 20/09/2013          

Giới thiệu cơ hội học tập và nghiên cứu SĐH tại trường ĐH KH&CN HongKong (HKUST)

Phòng ĐT SĐH xin trân trọng thông báo đến các anh chị học viên cao học và NCS về buổi seminar giới thiệu cơ hội học tập và nghiên cứu SĐH tại trường Đại học Khoa học & công nghệ HongKong (HKUST) do các giáo sư của trường giới thiệu. Chi buổi hội thảo như sau:

• Thời gian: 10g30 ngày 27/09/2013 (thứ sáu)
• Địa điểm: Giảng đường Hòa Bình (101 B6) trường ĐHBK Tp.HCM

Các báo cáo viên:
  1. Prof Christopher Chao, Associate Dean, School of Engineering
  2. Prof Andrew Miller, Professor, Division of Life Science
  3. Prof Jun Xia, Associate Professor, Division of Life Science
  4. Ms Kennis Chan, Head, PGOA Unit, Office of Postgraduate Studies

Buổi hội thảo này là cơ hội rất tốt để các anh chị tiếp cận với trường đại học hàng đầu Châu Á và trên thế giới The Hong Kong University of Science and Technology

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 20/09/2013          

Giới thiệu cơ hội học tập và nghiên cứu SĐH tại trường ĐH KH&CN HongKong (HKUST)

Phòng ĐT SĐH xin trân trọng thông báo đến các anh chị học viên cao học và NCS về buổi seminar giới thiệu cơ hội học tập và nghiên cứu SĐH tại trường Đại học Khoa học & công nghệ HongKong (HKUST) do các giáo sư của trường giới thiệu. Chi buổi hội thảo như sau:

• Thời gian: 10g30 ngày 27/09/2013 (thứ sáu)
• Địa điểm: Giảng đường Hòa Bình (101 B6) trường ĐHBK Tp.HCM

Các báo cáo viên:
  1. Prof Christopher Chao, Associate Dean, School of Engineering
  2. Prof Andrew Miller, Professor, Division of Life Science
  3. Prof Jun Xia, Associate Professor, Division of Life Science
  4. Ms Kennis Chan, Head, PGOA Unit, Office of Postgraduate Studies

Buổi hội thảo này là cơ hội rất tốt để các anh chị tiếp cận với trường đại học hàng đầu Châu Á và trên thế giới The Hong Kong University of Science and Technology

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012