Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 06/08/2013          

Phòng ĐT SĐH nghỉ tiếp học viên từ ngày 07/08/2013 đến ngày 10/08/2013

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v nghỉ tiếp học viên từ ngày 07/08/2013 đến ngày 10/08/2013 lý do phòng bận đi công tác. Phòng hoạt động lại vào ngày 12/08/2013.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 06/08/2013          

Phòng ĐT SĐH nghỉ tiếp học viên từ ngày 07/08/2013 đến ngày 10/08/2013

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v nghỉ tiếp học viên từ ngày 07/08/2013 đến ngày 10/08/2013 lý do phòng bận đi công tác. Phòng hoạt động lại vào ngày 12/08/2013.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012