Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 21/06/2013          

Cập nhật phòng thi mới ngành Kỹ thuật xây dựng

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v cập nhật phòng thi mới ngành Kỹ thuật xây dựng. Thi ngày 25 và 27/06/2013, các học viên vui lòng đăng nhập vào trang cá nhân xem chi tiết phòng thi mới tại mục Lịch thi cá nhân.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 21/06/2013          

Cập nhật phòng thi mới ngành Kỹ thuật xây dựng

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v cập nhật phòng thi mới ngành Kỹ thuật xây dựng. Thi ngày 25 và 27/06/2013, các học viên vui lòng đăng nhập vào trang cá nhân xem chi tiết phòng thi mới tại mục Lịch thi cá nhân.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012