Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 21/06/2013          

LỊCH THU HỌC PHÍ HK2/2012-2013 trực tiếp tại Phòng KHTC

Phòng Đào tạo SĐH học thông báo lịch thu học phí HK2/2012-2013 trực tiếp tại phòng KHTC dành cho các đối tượng sau:

- Học viên bồi dưỡng
-
Học viên cao họcNCS quét học phí KHÔNG thành công thông qua ngân hàng Đông Á

Lịch thu như sau:

Đóng tiền trực tiếp tại phòng kế hoạch tài chánh tòa nhà A4
Thời gian từ ngày 25-26 /06/2013 sáng từ 7 giờ 30 - 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 - 16 giờ

Lưu ý: Đối với các học viên trúng tuyển từ khóa 2012 đợt 1 (tháng 5) trở về trước nếu không hoàn thành đóng học phí HK2 / 2012-2013 sẽ bị hủy kết quả học tập của HK2 / 2012-2013

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 21/06/2013          

LỊCH THU HỌC PHÍ HK2/2012-2013 trực tiếp tại Phòng KHTC

Phòng Đào tạo SĐH học thông báo lịch thu học phí HK2/2012-2013 trực tiếp tại phòng KHTC dành cho các đối tượng sau:

- Học viên bồi dưỡng
-
Học viên cao họcNCS quét học phí KHÔNG thành công thông qua ngân hàng Đông Á

Lịch thu như sau:

Đóng tiền trực tiếp tại phòng kế hoạch tài chánh tòa nhà A4
Thời gian từ ngày 25-26 /06/2013 sáng từ 7 giờ 30 - 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 - 16 giờ

Lưu ý: Đối với các học viên trúng tuyển từ khóa 2012 đợt 1 (tháng 5) trở về trước nếu không hoàn thành đóng học phí HK2 / 2012-2013 sẽ bị hủy kết quả học tập của HK2 / 2012-2013

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012