Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 14/06/2013          

Kết quả thu học phí HK2/2012-2013 (đợt vét 12/06/2013)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo kết quả thu học phí HK2/2012-2013 đợt vét thông qua ngân hàng Đông Á ngày 12/06/2013

- Danh sách quét học phí thành công, tải file đính kèm bên dưới
- Danh sách quét học phí không thành công, tải file đính kèm bên dưới

Lưu ý: Đối với các học viên quét học phí không thành công, chú ý theo dõi thống báo đóng học phí trực tiếp bằng tiền mặt (chung với đợt đóng học phí dành cho các học viên bồi dưỡng) tại phòng KHTC trường ĐHBK Tp.HCM.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 14/06/2013          

Kết quả thu học phí HK2/2012-2013 (đợt vét 12/06/2013)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo kết quả thu học phí HK2/2012-2013 đợt vét thông qua ngân hàng Đông Á ngày 12/06/2013

- Danh sách quét học phí thành công, tải file đính kèm bên dưới
- Danh sách quét học phí không thành công, tải file đính kèm bên dưới

Lưu ý: Đối với các học viên quét học phí không thành công, chú ý theo dõi thống báo đóng học phí trực tiếp bằng tiền mặt (chung với đợt đóng học phí dành cho các học viên bồi dưỡng) tại phòng KHTC trường ĐHBK Tp.HCM.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012