Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 14/06/2013          

Cập nhật phòng thi mới 2 ngành QTKD và KHMT

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v cập nhật phòng thi mới ngành Quản trị kinh doanhKhoa học máy tính. Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang cá nhân xem chi tiết phòng thi mới tại mục Lịch thi cá nhân.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 14/06/2013          

Cập nhật phòng thi mới 2 ngành QTKD và KHMT

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v cập nhật phòng thi mới ngành Quản trị kinh doanhKhoa học máy tính. Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang cá nhân xem chi tiết phòng thi mới tại mục Lịch thi cá nhân.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012