Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 27/05/2013          

LỊCH ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỢT VÉT 12/06/2013 - HK2/2012-2013 (có kèm DS quét)

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo đến học viên Cao học, NCS của Trường về việc đóng học phí HK2/2012-2013 Đợt 2 như sau:

1. Đối tượng thực hiện: Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh tất cả các khóa.
 
2. Cách thức đóng học phí:
- Học phí được tự động thu thông qua tài khoản ngân hàng Đông Á.
- Học viên nộp tiền học phí, đúng với mức học phí thể hiện ở mục "Kết quả đóng học phí" của học kỳ này tại trang cá nhân, vào tài khoản cá nhân ATM ngân hàng Đông Á (đã được Nhà Trường cấp tích hợp cùng thẻ học viên).

3. Thời hạn nộp tiền vào tài khoản: trước ngày 12/06/2013.

4. Thời gian quét: bắt đầu từ 8g Thứ tư, ngày 12/06/2013

5. Lịch cấp Biên lai thu học phí (BLTHP):
- Địa điểm nhận BLTHP: Phòng Kế Hoạch Tài Chánh phòng số 109 nhà A4
- Thời gian dự kiến (có thể thay đổi): từ thứ hai, ngày 17/06/2013 đến thứ sáu, ngày 28/06/2013

6. Danh sách sẽ được quét học phí vào đợt này:
xem file đính kèm bên dưới.

Lưu ý:
- Để kịp thời gian báo cáo cơ quan thuế, Phòng KHTC sẽ không giải quyết cấp BLTHP nếu học viên đến nhận sau thời hạn trên (mục 5)
- Đối với các Học viên Cao học, NCS chưa có TK ngân hàng, học viên bồi dưỡng sau đợt quét ngày 10/06/2013 sẽ có ngày đóng HP trực tiếp tại phòng Kế Hoạch Tài Chánh
, theo dõi thông báo tại website để biết ngày đóng HP cụ thể.

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 27/05/2013          

LỊCH ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỢT VÉT 12/06/2013 - HK2/2012-2013 (có kèm DS quét)

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo đến học viên Cao học, NCS của Trường về việc đóng học phí HK2/2012-2013 Đợt 2 như sau:

1. Đối tượng thực hiện: Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh tất cả các khóa.
 
2. Cách thức đóng học phí:
- Học phí được tự động thu thông qua tài khoản ngân hàng Đông Á.
- Học viên nộp tiền học phí, đúng với mức học phí thể hiện ở mục "Kết quả đóng học phí" của học kỳ này tại trang cá nhân, vào tài khoản cá nhân ATM ngân hàng Đông Á (đã được Nhà Trường cấp tích hợp cùng thẻ học viên).

3. Thời hạn nộp tiền vào tài khoản: trước ngày 12/06/2013.

4. Thời gian quét: bắt đầu từ 8g Thứ tư, ngày 12/06/2013

5. Lịch cấp Biên lai thu học phí (BLTHP):
- Địa điểm nhận BLTHP: Phòng Kế Hoạch Tài Chánh phòng số 109 nhà A4
- Thời gian dự kiến (có thể thay đổi): từ thứ hai, ngày 17/06/2013 đến thứ sáu, ngày 28/06/2013

6. Danh sách sẽ được quét học phí vào đợt này:
xem file đính kèm bên dưới.

Lưu ý:
- Để kịp thời gian báo cáo cơ quan thuế, Phòng KHTC sẽ không giải quyết cấp BLTHP nếu học viên đến nhận sau thời hạn trên (mục 5)
- Đối với các Học viên Cao học, NCS chưa có TK ngân hàng, học viên bồi dưỡng sau đợt quét ngày 10/06/2013 sẽ có ngày đóng HP trực tiếp tại phòng Kế Hoạch Tài Chánh
, theo dõi thông báo tại website để biết ngày đóng HP cụ thể.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012