Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 25/04/2013          

LỊCH ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỢT 2 (Vét) HK2/2012-2013 dành cho học viên Cao học, NCS

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo đến học viên cao học của Trường về việc đóng học phí HK2/2012-2013 Đợt 2 như sau:

1. Đối tượng thực hiện: học viên cao học, nghiên cứu sinh tất cả các khóa.
 
2. Cách thức đóng học phí:
- Học phí được tự động thu thông qua tài khoản ngân hàng Đông Á.
- Học viên nộp tiền học phí, đúng với mức học phí thể hiện ở mục "Kết quả đóng học phí" của học kỳ này tại trang cá nhân, vào tài khoản cá nhân ATM ngân hàng Đông Á (đã được Nhà Trường cấp tích hợp cùng thẻ học viên).

3. Thời hạn nộp tiền vào tài khoản: trước ngày 06/05/2013.

4. Lịch cấp Biên lai thu học phí (BLTHP):
- Địa điểm nhận BLTHP: Phòng Kế Hoạch Tài Chánh phòng số 109 nhà A4
- Thời gian: từ thứ hai, ngày 20/05/2013 đến thứ sáu, ngày 31/05/2013
- Lưu ý: Không giải quyết cấp BLTHP nếu học viên đến nhận sau thời hạn này

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 25/04/2013          

LỊCH ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỢT 2 (Vét) HK2/2012-2013 dành cho học viên Cao học, NCS

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách Khoa trân trọng thông báo đến học viên cao học của Trường về việc đóng học phí HK2/2012-2013 Đợt 2 như sau:

1. Đối tượng thực hiện: học viên cao học, nghiên cứu sinh tất cả các khóa.
 
2. Cách thức đóng học phí:
- Học phí được tự động thu thông qua tài khoản ngân hàng Đông Á.
- Học viên nộp tiền học phí, đúng với mức học phí thể hiện ở mục "Kết quả đóng học phí" của học kỳ này tại trang cá nhân, vào tài khoản cá nhân ATM ngân hàng Đông Á (đã được Nhà Trường cấp tích hợp cùng thẻ học viên).

3. Thời hạn nộp tiền vào tài khoản: trước ngày 06/05/2013.

4. Lịch cấp Biên lai thu học phí (BLTHP):
- Địa điểm nhận BLTHP: Phòng Kế Hoạch Tài Chánh phòng số 109 nhà A4
- Thời gian: từ thứ hai, ngày 20/05/2013 đến thứ sáu, ngày 31/05/2013
- Lưu ý: Không giải quyết cấp BLTHP nếu học viên đến nhận sau thời hạn này

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012