Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 31/08/2021          

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh, dự bị tiến sĩ, học viên và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về việc nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 như sau:

- Các lớp học vào ngày 02/9 (thứ năm) và 03/9 (thứ sáu) được nghỉ học (không bù).
- Các lớp học vào ngày 04/9 (thứ bảy)  05/9 (chủ nhật) vẫn tổ chức bình thường.

Trân trọng thông báo./

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 31/08/2021          

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các Anh/Chị nghiên cứu sinh, dự bị tiến sĩ, học viên và sinh viên chương trình liên thông Đại học - Thạc sĩ về việc nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 như sau:

- Các lớp học vào ngày 02/9 (thứ năm) và 03/9 (thứ sáu) được nghỉ học (không bù).
- Các lớp học vào ngày 04/9 (thứ bảy)  05/9 (chủ nhật) vẫn tổ chức bình thường.

Trân trọng thông báo./

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012