Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 14/06/2021          

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ Tuyến sinh năm 2021 đợt tháng 05

Phòng Đào tạo SĐH trân trọng thông báo đến các Anh/Chị nộp hồ sơ tham gia dự tuyển đợt tuyển sinh Sau đại học năm 2021 đợt tháng 05 thời gian nhận hồ sơ đến 17h00 ngày 25/06/2021.

Chú ý: Anh/Chị có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 14/06/2021          

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ Tuyến sinh năm 2021 đợt tháng 05

Phòng Đào tạo SĐH trân trọng thông báo đến các Anh/Chị nộp hồ sơ tham gia dự tuyển đợt tuyển sinh Sau đại học năm 2021 đợt tháng 05 thời gian nhận hồ sơ đến 17h00 ngày 25/06/2021.

Chú ý: Anh/Chị có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012