Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 27/05/2021

Thông báo mức học phí dự kiến năm học 2021 - 2022

Phòng Đào tạo SĐH trân trọng thông báo đến các Anh/Chị học viên về mức thu học phí dự kiến năm học 2021 - 2022 . Chi tiết, Anh/Chị học viên vui lòng download file đính kèm.

Trân trọng thông báo ./.