Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 16/05/2021          

Lịch thu học phí của HK2/2020 - 2021 đợt cuối cùng cho các học viên bị khóa tài khoản

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên về lịch thu học phí của HK2/2020-2021 dành cho các học viên đang bị khóa tài khoản do chưa hoàn thành học phí như sau: 

Bắt đầu thu học phí từ ngày 17/05/2021 đến 29/05/2021. Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình để xem số tiền học phí phải đóng của mình.

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí qua NH OCB dành cho các khóa   2017, 2018, 2019, 2020 và các NCS (trừ khóa 2013) xem tại đây >>>

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí
 
qua NH OCB dành cho NCS khóa 2013, xem tại đây >>>

Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH (gặp thầy Vũ) để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: (028) 38647256 ext: 5144, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Lưu ý:

        - Sau khi đóng xong thì vài ngày sau học phí sẽ cập nhật và tài khoản sẽ mở lại hoặc email biên nhận ngân hàng cho thầy Vũ để được mở lại tài khoản. Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
   - Học viên vui lòng kiểm tra số tiền học phí phải đóng hiện trên trang Cá nhân và hệ thống BKPay có giống nhau không. Nếu có sự khác biệt thì vui lòng liên hệ thầy Vũ để kiểm tra.
             
    
   - Học viên không nên đi đóng học phí vào ngày cuối cùng của tháng vì ngày đó hệ thống BKPay sẽ bảo trì nên sẽ không đóng được.

      - Để xem số tín chỉ môn học nhấp vào đây >>>>

      - Để xem qui định học phí mới năm học 2020 - 2021 áp dụng từ HK2/2020 - 2021 nhấp vào đây >>>>

       - Sau khi đóng học phí thì khoảng vài ngày thì học phí sẽ được cập nhật lên trang cá nhân và tài khoản bị khóa sẽ được mở lại. Học viên có thể login vào BKPay và xem dòng học phí nào mà mình thanh toán đã chuyển qua "Đã thu" là bạn đã hoàn tất việc đóng học phí của mình.
     
      - Các học viên nào không hoàn thành học phí sẽ bị cảnh cáo học vụ, không được công nhận kết quả luận văn, không được gia hạn luận văn và không được công nhận kết quả thi cuối kỳ cho đến khi hoàn thành học phí.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 16/05/2021          

Lịch thu học phí của HK2/2020 - 2021 đợt cuối cùng cho các học viên bị khóa tài khoản

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên về lịch thu học phí của HK2/2020-2021 dành cho các học viên đang bị khóa tài khoản do chưa hoàn thành học phí như sau: 

Bắt đầu thu học phí từ ngày 17/05/2021 đến 29/05/2021. Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình để xem số tiền học phí phải đóng của mình.

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí qua NH OCB dành cho các khóa   2017, 2018, 2019, 2020 và các NCS (trừ khóa 2013) xem tại đây >>>

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí
 
qua NH OCB dành cho NCS khóa 2013, xem tại đây >>>

Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH (gặp thầy Vũ) để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: (028) 38647256 ext: 5144, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Lưu ý:

        - Sau khi đóng xong thì vài ngày sau học phí sẽ cập nhật và tài khoản sẽ mở lại hoặc email biên nhận ngân hàng cho thầy Vũ để được mở lại tài khoản. Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
   - Học viên vui lòng kiểm tra số tiền học phí phải đóng hiện trên trang Cá nhân và hệ thống BKPay có giống nhau không. Nếu có sự khác biệt thì vui lòng liên hệ thầy Vũ để kiểm tra.
             
    
   - Học viên không nên đi đóng học phí vào ngày cuối cùng của tháng vì ngày đó hệ thống BKPay sẽ bảo trì nên sẽ không đóng được.

      - Để xem số tín chỉ môn học nhấp vào đây >>>>

      - Để xem qui định học phí mới năm học 2020 - 2021 áp dụng từ HK2/2020 - 2021 nhấp vào đây >>>>

       - Sau khi đóng học phí thì khoảng vài ngày thì học phí sẽ được cập nhật lên trang cá nhân và tài khoản bị khóa sẽ được mở lại. Học viên có thể login vào BKPay và xem dòng học phí nào mà mình thanh toán đã chuyển qua "Đã thu" là bạn đã hoàn tất việc đóng học phí của mình.
     
      - Các học viên nào không hoàn thành học phí sẽ bị cảnh cáo học vụ, không được công nhận kết quả luận văn, không được gia hạn luận văn và không được công nhận kết quả thi cuối kỳ cho đến khi hoàn thành học phí.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012