Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 11/05/2021          

Thông báo nhận biên lai học phí HK2/20-21 dành cho các môn học thuộc khối Kiến Thức Bổ Sung, Bồi dưỡng, Gia hạn LV, Dự bị Tiến sĩ

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nhận biên lai của các học viên đã đóng học phí HK2/2020-2021 (dành cho các môn học thuộc khối Kiến Thức Bổ Sung, Bồi dưỡng, Gia hạn luận văn, Dự bị tiến sĩ) đã đóng học phí thông qua hệ thống BKPay trong tháng 04, 05/2021  (nếu học viên có nhu cầu lấy biên lai học phí) như sau:

 

  • Thời gian:  từ ngày 10/05/2021 đến 28/05/2021;
  • Địa điểm: tại phòng Kế Hoạch Tài Chính, nhà A4 - gặp anh Bách;
  • Giờ nhận biên lai học phí:  từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00;
  • Điện thoại: (028) 38647256  ext: 5252 (nên liên hệ anh Bách trước khi đi lấy).
Lưu ý:
        - Còn học phí các môn học thuộc khối kiến thức Bắt buộc, Tự chọn, Luận văn đã đóng học phí thông qua BKPay trong tháng 04/2021 thì lấy hóa đơn điện tử trên website của phòng Kế Hoạch Tài Chính. 
       
         - Link lấy hóa đơn điện tử, xem tại đây  >>>>>>>
         
        - Khi đi lấy biên lai học phí thì học viên vui lòng cầm theo thẻ học viên để kiểm tra khi nhận;
       
        - Học viên phải đến phòng Kế hoạch Tài chính để lấy biên lai học phí trong thời hạn nêu trên. Sau thời hạn nêu trên thì phòng Kế Hoạch Tài Chính sẽ không cấp biên lai học phí nữa.
       
Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 11/05/2021          

Thông báo nhận biên lai học phí HK2/20-21 dành cho các môn học thuộc khối Kiến Thức Bổ Sung, Bồi dưỡng, Gia hạn LV, Dự bị Tiến sĩ

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nhận biên lai của các học viên đã đóng học phí HK2/2020-2021 (dành cho các môn học thuộc khối Kiến Thức Bổ Sung, Bồi dưỡng, Gia hạn luận văn, Dự bị tiến sĩ) đã đóng học phí thông qua hệ thống BKPay trong tháng 04, 05/2021  (nếu học viên có nhu cầu lấy biên lai học phí) như sau:

 

  • Thời gian:  từ ngày 10/05/2021 đến 28/05/2021;
  • Địa điểm: tại phòng Kế Hoạch Tài Chính, nhà A4 - gặp anh Bách;
  • Giờ nhận biên lai học phí:  từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00;
  • Điện thoại: (028) 38647256  ext: 5252 (nên liên hệ anh Bách trước khi đi lấy).
Lưu ý:
        - Còn học phí các môn học thuộc khối kiến thức Bắt buộc, Tự chọn, Luận văn đã đóng học phí thông qua BKPay trong tháng 04/2021 thì lấy hóa đơn điện tử trên website của phòng Kế Hoạch Tài Chính. 
       
         - Link lấy hóa đơn điện tử, xem tại đây  >>>>>>>
         
        - Khi đi lấy biên lai học phí thì học viên vui lòng cầm theo thẻ học viên để kiểm tra khi nhận;
       
        - Học viên phải đến phòng Kế hoạch Tài chính để lấy biên lai học phí trong thời hạn nêu trên. Sau thời hạn nêu trên thì phòng Kế Hoạch Tài Chính sẽ không cấp biên lai học phí nữa.
       
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012