Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 26/04/2019          

Thay đổi phòng học môn Triết lớp 2 do cô Nguyễn Thị Minh Hương phụ trách

Phỏng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về việc thay đổi phòng học môn Triết lớp 2 trong HK2/2018 - 2019 do cô Nguyễn Thị Minh Hương phụ trách sẽ thay đổi phòng học mới từ ngày 05/05/2019 như sau:

  • Phòng học mới: 406B4

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 26/04/2019          

Thay đổi phòng học môn Triết lớp 2 do cô Nguyễn Thị Minh Hương phụ trách

Phỏng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về việc thay đổi phòng học môn Triết lớp 2 trong HK2/2018 - 2019 do cô Nguyễn Thị Minh Hương phụ trách sẽ thay đổi phòng học mới từ ngày 05/05/2019 như sau:

  • Phòng học mới: 406B4

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012