Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 18/04/2019          

Thay đổi phòng học môn Triết lớp 1 do cô An Thị Ngọc Trinh phụ trách

Phỏng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về việc thay đổi phòng học môn Triết lớp 1 trong HK2/2018 - 2019 do cô An Thị Ngọc Trinh phụ trách sẽ thay đổi phòng học mới từ ngày 21/04/2019 như sau:

  • Phòng học mới: 505B4

Trân trọng thông báo./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 18/04/2019          

Thay đổi phòng học môn Triết lớp 1 do cô An Thị Ngọc Trinh phụ trách

Phỏng Đào tạo Sau đại học xin thông báo về việc thay đổi phòng học môn Triết lớp 1 trong HK2/2018 - 2019 do cô An Thị Ngọc Trinh phụ trách sẽ thay đổi phòng học mới từ ngày 21/04/2019 như sau:

  • Phòng học mới: 505B4

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012