Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 26/12/2018

Thông báo về việc đăng ký môn học các lớp dự thính học chung với Đại học HK2/2018 - 2019

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc đăng ký môn học ở các lớp dự thính học chung với Đại học do Phòng Đào tạo mở trong HK2/2018-2019 như sau: 

  • Học viên lên phòng Đào tạo SĐH để điền vào phiếu đăng ký môn học muốn học chung với lớp đại học.
  • Thời gian: từ ngày 19/12/2018 đến 16h00 ngày 04/01/2019.

Lưu ý:

       - Học viên phải kiểm tra thời khóa biểu các môn học do phòng Đào tạo mở trong HK2/2018 - 2019 để biết chính xác mã môn học của đại học, tên môn học của đại học, lớpnhóm lớp khi lên đăng ký tại phòng Đào tạo SĐH. Nếu thiếu thông tin thì sẽ không được đăng ký.

       - Chỉ được đăng ký học những môn ở đại học được giảng dạy bằng tiếng Việt, còn những môn được giảng dạy bằng tiếng Anh thì không được đăng ký.
 
Trân trọng thông báo ./.