Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 28/08/2018          

Thông báo nhận biên lai học phí dành cho khóa 2018 đợt 1 đã đóng Tạm Thu học phí nhập học

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc nhận biên lai của các học viên Cao học, Chuyển tiếp sinh và Nghiên cứu sinh trúng tuyển khóa 2018 đợt 1 đã làm thủ tục nhập học và đã đóng học phí tạm thu học phí nhập học khi làm thủ tục nhập học tại trường đại học Bách Khoa thông qua ngân hàng OCB như sau:

 

  • Thời gian: từ ngày 29/08/2018 đến 21/09/2018
  • Địa điểm: tại phòng Đào tạo SĐH
  • Giờ nhận biên lai học phí: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 14h00 đến 16h30, tối từ 17h00 đến 18h30
Lưu ý:
         - Các lần đóng học phí tiếp theo thông qua hệ thống BKPay thì theo dõi thông báo lịch nhận biên lai học phí tại phòng Kế Hoạch Tài Chính nhà A4 trên website phòng Đào tạo SĐH đề đi lấy theo quy định.
           
        - Các học viên khóa 2018 có đóng thêm học phí HK3/2017-2018 thông qua hệ thống BKPay xuống phòng Kế Hoạch Tài Chính để lấy biên lai đóng thêm trước ngày 15/09/2018. 

        - Khi đi lấy biên lai học phí thì học viên vui lòng cầm theo thẻ học viên hoặc chứng minh nhân dân để kiểm tra khi nhận. Không giải quyết trường hợp nhận thay biên lai học phí.
            
Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 28/08/2018          

Thông báo nhận biên lai học phí dành cho khóa 2018 đợt 1 đã đóng Tạm Thu học phí nhập học

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc nhận biên lai của các học viên Cao học, Chuyển tiếp sinh và Nghiên cứu sinh trúng tuyển khóa 2018 đợt 1 đã làm thủ tục nhập học và đã đóng học phí tạm thu học phí nhập học khi làm thủ tục nhập học tại trường đại học Bách Khoa thông qua ngân hàng OCB như sau:

 

  • Thời gian: từ ngày 29/08/2018 đến 21/09/2018
  • Địa điểm: tại phòng Đào tạo SĐH
  • Giờ nhận biên lai học phí: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 14h00 đến 16h30, tối từ 17h00 đến 18h30
Lưu ý:
         - Các lần đóng học phí tiếp theo thông qua hệ thống BKPay thì theo dõi thông báo lịch nhận biên lai học phí tại phòng Kế Hoạch Tài Chính nhà A4 trên website phòng Đào tạo SĐH đề đi lấy theo quy định.
           
        - Các học viên khóa 2018 có đóng thêm học phí HK3/2017-2018 thông qua hệ thống BKPay xuống phòng Kế Hoạch Tài Chính để lấy biên lai đóng thêm trước ngày 15/09/2018. 

        - Khi đi lấy biên lai học phí thì học viên vui lòng cầm theo thẻ học viên hoặc chứng minh nhân dân để kiểm tra khi nhận. Không giải quyết trường hợp nhận thay biên lai học phí.
            
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012